Tốc độ tăng trưởng của Bình Định dẫn đầu Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Năm 2020, Bình Định là địa phương có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) cao nhất trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, thu ngân sách vượt 23,6%.

Năm 2020, tỉnh Bình Định thực hiện tốt mục tiêu “kép”, hoàn thành phần lớn các mục tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra. Tăng trưởng kinh tế tuy không đạt chỉ tiêu đề ra nhưng Bình Định là địa phương có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) cao nhất trong Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung.

Dù chịu tác động tiêu cực do Covid-19, tỉnh Bình Định vẫn có những “điểm sáng” trong phát triển kinh tế. (Nguồn: binhdinh.gov.vn)

Một số lĩnh vực đạt kết quả tích cực như: sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện; tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 12.000 tỷ đồng, vượt 23,6% dự toán năm; kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên đạt mốc hơn 1 tỷ USD. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống của đại bộ phận nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định…

“Tỉnh Bình Định đã cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ, đạt “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, cơ bản kiểm soát và khống chế thành công dịch bệnh, đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân; vừa quyết tâm phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội”, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định khẳng định./.

Nguồn: Báo mới

Hotline: 03535.1.0505