Chung cư giao đất 50 năm hết hạn sử dụng thì có được tiếp tục sử dụng?

Tôi có thắc mắc về việc sở hữu chung cư 50 năm. Xin hỏi luật sư, chung cư giao đất 50 năm hết thời hạn sử dụng thì có được tiếp tục sử dụng? Hiểu như thế nào cho đúng về chung cư giao đất 50 năm? Xin cảm ơn.

Chung cư giao đất 50 năm hết thời hạn sử dụng thì có được tiếp tục sử dụng?

Trả lời:

Thưa độc giả, theo quy định hiện hành tại Khoản 3 Điều 126 của Luật Đất đai 2013,

“Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm”.

Như vậy, đối với các chủ đầu tư xây dựng nhà chung cư vì mục đích thương mại hay để bán thì được Nhà nước giao đất với thời hạn tối đa 50 năm. Quy định định này nhằm tránh tình trạng nhà đầu tư được giao đất nhưng chậm trễ trong việc triển khai dự án, dẫn đến tình trạng lãng phí đất.

Nhưng nếu dự án được xây dựng cơ sở hạ tầng một cách bài bản, căn hộ chung cư được xây dựng với mục đích để ở thì khi hoàn thành dự án, người sở hữu căn hộ được cấp sổ hồng và sở hữu căn hộ lâu dài.

Ngoài ra theo quy định tại Điều 99 Luật Nhà ở cũng quy định rõ: “Khi nhà chung cư hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải tổ chức kiểm định chất lượng công trình nhà chung cư này để xử lý theo quy định”.

– Trường hợp nhà chung cư còn bảo đảm chất lượng và an toàn cho người sử dụng thì chủ sở hữu được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trong kết luận kiểm định

– Trường hợp nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không còn bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải ban hành kết luận kiểm định chất lượng và báo cáo UBND cấp tỉnh để thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu nhà ở. Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới hoặc bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công trình khác theo quy định”.

Khi chung cư được tiến hành phá dỡ, sửa chữa, chủ sở hữu căn hộ chung cư sẽ được bố trí nhà ở tái định cư theo quy định tại điều 116 Luật nhà ở, theo đó:

– Trường hợp chủ sở hữu không có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương mà được bố trí nhà ở, đất ở tái định cư;

– Trường hợp chủ sở hữu có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì được bố trí nhà ở mới có diện tích tối thiểu bằng hoặc lớn hơn diện tích nhà ở cũ.

Nguồn: cafeland.vn

Hotline: 03535.1.0505