Chính Sách Hoàn Hủy  

1. Trường hợp bị hủy bỏ do VV Realty:

Nếu VV Realty không thực hiện được dự án, VV Realty phải báo ngay cho khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền khách hàng đã đóng trong vòng 7 ngày kể từ lúc việc thông báo hủy bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

2. Trường hợp bị hủy bỏ do khách hàng:

– Trường hợp hủy ngay sau khi đăng ký đến 10 ngày trước ngày bán dự án, Quý khách sẽ chịu phạt 30% trên tổng giá trị

– Trường hợp hủy trong vòng từ 5 – 10 ngày trước ngày bán dự án, Quý khách sẽ chịu phí 50% trên tổng giá trị

– Trường hợp hủy trong vòng từ 3 – 5 ngày trước ngày bán dự án, Quý khách sẽ chịu phí 75% trên tổng giá trị

– Quý khách hủy  trong vòng từ 0 – 3 ngày trước ngày bán dự án, Quý khách sẽ chịu phí 100% trên tổng giá trị

Lưu ý:

– Trường hợp hủy do sự cố khách quan như thiên tai, dịch bệnh, hoãn và hủy chuyến của các phương tiện vận chuyển công cộng… VV Realty sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào ngoài việc hoàn trả tiền 

– Trên đây là mức phạt hủy tối đa, chi phí này có thể được giảm tùy theo điều kiện của từng nhà cung cấp dịch vụ cho VV Realty.

– Thời gian hủy được tính cho ngày làm việc, không tính thứ 7, Chủ Nhật và các ngày Lễ, Tết.

Trường hợp bất khả kháng

Nếu dự án bị hủy bỏ hoặc thay đổi bởi một trong hai bên vì một lý do bất khả kháng (hỏa hoạn, thời tiết, tai nạn, thiên tai, chiến tranh, hoãn và hủy chuyến của các phương tiện vận chuyển công cộng…), thì hai bên sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn các tổn thất đã xảy ra và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tuy nhiên mỗi bên có trách nhiệm cố gắng tối đa để giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng.

VV Realty